Eindconcert Blazersbende groep 5 en Percussiebende groep 6:

De Buitengaander barst uit zijn voegen als we beginnen aan het eindconcert van groep 6 “de percussiebende” en groep 5 “de Blazersbende”. Het toneel en de helft van de zaal zijn bezet door percussie en blazers. Het publiek kan niet allemaal in de zaal; de foyerdeuren staan wijd open zodat iedereen in elk geval kan horen wat er wordt gespeeld; ik hoop dat iedereen het ook heeft kunnen zien.

Groep 6 begint met hun optreden; zij spelen op djembé en grote en kleine emmers. Onder leiding van Stan brengen ze enkele mooie nummers, geweldig om te zien hoe enthousiast ze de ritmes slaan. Het klinkt fantastisch.

Daarna is groep 5 aan de beurt op hun instrumenten; trompetten, bugels, saxofoons, baritons en schuiftrombones; zij hebben in de laatste twee maanden al drie tonen leren spelen en laten heel goed van zich horen. Top gedaan jongens en meisjes!

Uiteraard laat de fanfare van zich horen en spelen de verschillende orkesten: Just Be IT, That’s IT en het groot orkest van de fanfare apart en samen verschillende stukken.

Dit jaar hadden we voor het eerst de ouders, grootouders, familie, vrienden etc. van groep 5 en 6 uitgenodigd om ook deel te nemen aan een aparte blazersklas onder leiding van Petra Schooneboom en een aparte percussieklas onder leiding van Martijn Soors.

Helaas hebben zich geen blazers opgegeven maar wel ouders die percussieles gingen volgen.

Top; zij speelden verschillende zelfgemaakte composities; eentje daarvan heeft Sebastiaan “Sebas” genoemd. Het was een geweldige optreden; goed voorbeeld voor volgend jaar want dan gaan we dit opnieuw promoten.

Al met al een geweldige avond waarvan iedereen heeft genoten!