Lidmaatschap 2023

type lidContributie *1
Een lid is 16 jaar of ouder€125,-
Een lid onder 16 jaar€65,-
Aanvullende pakketten Lesgelden
Lid volgt ook les bij Art4u 50% kosten Art4U *2
Lid volgt les bij eigen instructeur €110,- (Exclusief contributie)
Leden die geen muziek maken
(buitengewone leden)
€65,-
Ereleden
(verwacht wordt dat zij lid worden van de VVFI)
€0,-

1) Bij starten of stoppen van lidmaatschap wordt per half jaar afgerekend!

2)  De vergoeding van 50% lesgeld van Art4U wordt na afloop van het gevolgde lesjaar uitbetaald na overleg van de factuur aan de penningmeester.
(Met een maximum van 200 euro per jaar)
(maximaal 2 jaar voor je A diploma, en ook maximaal 2 voor je B diploma)

Vragen? Mail ze naar het secretariaat: fanfare.irene@upcmail.nl

Voorbeeld 1:

Uw kind (12 jaar) wil bij het leerlingen orkest en uw kind gaat les volgen bij Art4U.
U betaald: €65 contributie per jaar + lesgeld Art4U.
U krijgt aan het einde van het jaar 50% terug over het betaalde les geld na overleg van de factuur aan de penningmeester.

Voorbeeld 2:

Uw kind (15 jaar) wil bij de slagwerkgroep en gaat hiervoor les volgen bij onze eigen instructeur.
U betaald: €175,- lesgeld (inclusief contributie) per jaar.

Voorbeeld 3:

U (18+) wilt bij het orkest en les krijgen op een instrument.
U betaald: €125 contributie per jaar.
Wij gaan samen met u bekijken wat de beste oplossing is met betrekking tot les. Dit kan zijn les via Art4U of les via eigen instructeur. Vraag hierna via het secretariaat: fanfare.irene@upcmail.nl