You are here:  / Meer informatie / Lid worden

Fanfare ‘Irene’ is een vereniging die zowel de gevorderde als de beginnende muzikant een fijne en leerzame hobby biedt, waarbij het samenspelen voorop staat.

Wil je graag een instrument leren bespelen?

Wil je in een groepje muziek maken?

Nieuwe leden zijn binnen onze vereniging, waar jong en oud samen muziek maken, zeer welkom.

Wij bieden goede opleidingsmogelijkheden aan en zorgen ervoor dat een lid een instrument in bruikleen krijgt. Ons streven is om nieuwe leden zo snel mogelijk in een groepje te laten samenspelen.

Lijkt jou dat ook leuk?

Of kijk hier hoe bij fanfare ‘Irene’ de opleidingen gaan.

AANMELDINGSFORMULIER

U heeft te kennen gegeven dat u lid wilt worden van onze vereniging. Hier zijn wij natuurlijk enorm blij mee. Om u op te nemen binnen ons ledenbestand, vragen wij u vriendelijk het formulier volledig in te vullen:

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mail adres:

Geboortedatum: (dag/maand/jaar)

Aanmelding m.i.v.:

Ik meld mij aan voor: DrumbandFanfare