You are here:  / Meer informatie / Lidmaatschap en opleiding

Type lid                                                 contributie *¹

Een lid is 16 jaar of ouder                       90
Een lid onder 16 jaar                               45

Aanvullende pakketten                        lesgelden

Lid volgt ook les bij Art4u                 50% kosten Art4U *²
Lid volgt les bij eigen instructeur         105
(max 2 jaar voor of tot A diploma)
(max 2 jaar voor of tot B diploma)

Leden die geen muziek maken          45
(buitengewone leden)

Ereleden                                    0
(verwacht wordt dat zij lid worden van de VVFI)

1) Bij starten of stoppen van lidmaatschap wordt per half jaar afgerekend!

2)  De vergoeding van 50% lesgeld van Art4U wordt na afloop van het gevolgde
lesjaar uitbetaald na overleg van de factuur aan de penningmeester.

Vragen? Mail ze naar het secretariaat: fanfare.irene@upcmail.nl

Voorbeeld 1:

Uw kind (12 jaar) wil bij het leerlingen orkest en uw kind gaat les volgen bij Art4U.
U betaald: €45 contributie per jaar + lesgeld Art4U.
U krijgt aan het einde van het jaar 50% terug over het betaalde les geld na overleg van de factuur aan de penningmeester.

Voorbeeld 2:

Uw kind (15 jaar) wil bij de slagwerkgroep en gaat hiervoor les volgen bij onze eigen instructeur.
U betaald: €45 contributie per jaar + €105 lesgeld per jaar.

Voorbeeld 3:

U (18+) wilt bij het orkest en les krijgen op een instrument.
U betaald: €90 contributie per jaar.
Wij gaan samen met u bekijken wat de beste oplossing is met betrekking tot les. Dit kan zijn les via Art4U of les via eigen instructeur. Vraag hierna via het secretariaat: fanfare.irene@upcmail.nl


Art4U muziek dans theater educatie voor iedereen 

logo art4u

Iedereen houdt wel van muziek. Of het nu over Candy Dulfer, Mozart, Ilse de Lange, Schubert of Rowen Hèze gaat…, de muziekschool heeft op iedere vraag een antwoord. Wil je… Een instrument leren bespelen? Leren zingen? Zingen of samenspelen met anderen?

Een heel jaar les hebben of op afspraak?
Een cursus van een paar weken?
Als (groot)ouder kinderliedjes zingen met het jonge kind? Met je band repeteren in
een goede studio? Wat meer weten over bepaalde stijlperiodes uit de muziek-geschiedenis? Een goede geluidsopname maken? En nog veel meer.

agenda