Annulering thema concerten

Helaas hebben wij moeten besluiten om onze thema concerten te annuleren.
We kunnen, gezien de huidige situatie en regelgeving, niet het concert brengen zoals wij dit willen.

Voor de bezoekers geldt dat zij de kosten van reeds betaalde entreekaartjes kunnen terugkrijgen.
dat kan op dinsdag 09-11 of 16-11 as. tussen 19.00 en 19.45u in de Buitengaander.